Een tegelvloer in het kader van energiebesparing? Wel als die gelegd wordt in combinatie met vloerverwarming.

Tegels zijn ideale warmtegeleiders en vloerverwarming gebruikt het gehele vloeroppervlak om zijn warmte af te geven daardoor kunt u met lage vloertemperatuur stoken. En als die vloer dan ook nog warmte vast kan houden, is het niet moeilijk voor te stellen dat je veel energie kunt besparen!

Vloerverwarming kan op diverse manieren geïnstalleerd worden. Bij oude woningen met een houten constructievloer is er een stappen plan; van het verwijderen van de houten ondervloer, vloerverwarming instaleren tot het afwerken van de dekvloer. Wanneer de woning is voorzien van een afwerkvloer wordt de vloerverwarming ingefreesd in de dekvloer. Wel moet er bij woningen tot bouwjaar 2000 de isolatiewaarde van de vloer bekeken worden. Soms is het goed om hier nog aandacht aan te besteden.

Vandaag de dag worden de vloerverwarmingsleidingen dichter op elkaar gelegd dan vroeger, omdat er met lagere temperaturen gestookt wordt. Daarom is het niet overbodig om in geval van renovatie een oudere vloerverwarmingsinstallatie te vervangen, om te kunnen profiteren van een hoger rendement. Daarnaast kan je met vloerverwarming, i.c.m. een warmtepomp, ook koelen.

Ons doel is om veel klanten blij te maken met een mooie, warme vloer. Wij kunnen onze klanten compleet ontzorgen met een totaalpakket van schuimbeton/vloerverwarming/anhydriet dekvloer/tegels/warmtepomp, waarbij alles op elkaar is afgestemd